ระบบรับสมัครนักศึกษา
(ปริญญาตรี)
 
หน้าแรก  - - -

สมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2567
ศูนย์บริการการศึกษาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

คณะศิลปศาสตร์
(สมุทรสงคราม จังหวัดใกล้เคียง)
คลิกสมัครเรียน       รายชื่อผู้สมัคร      

ศูนย์บริการการศึกษาฯ - ภาคเหนือ
(สุโขทัย เชียงใหม่ พะเยา พิษณุโลก จังหวัดใกล้เคียง)
คลิกสมัครเรียน       รายชื่อผู้สมัคร      

ศูนย์บริการการศึกษฯ - ภาคอีสานตอนบน
(อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย ขอนแก่น จังหวัดใกล้เคียง)
คลิกสมัครเรียน       รายชื่อผู้สมัคร      

ศูนย์บริการการศึกษาฯ - ภาคอีสานตอนล่าง
(ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครพนม มุกดาหาร จังหวัดใกล้เคียง)
คลิกสมัครเรียน       รายชื่อผู้สมัคร      

ศูนย์บริการการศึกษาฯ - นครชัยบุรี
(ชัยภูมิ นครราชสีมา สระบุรี ลพบุรี จังหวัดใกล้เคียง)
คลิกสมัครเรียน       รายชื่อผู้สมัคร      

ศูนย์บริการการศึกษาฯ - ภาคใต้ตอนบน
(สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ จังหวัดใกล้เคียง)
คลิกสมัครเรียน       รายชื่อผู้สมัคร      

ศูนย์บริการการศึกษาฯ - ภาคใต้ตอนล่าง
(สงขลา พัทลุง จังหวัดใกล้เคียง)
คลิกสมัครเรียน       รายชื่อผู้สมัคร      

รวมผู้สมัครทั้งหมด -- ราย
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้สมัครใหม่
คลิกเข้าสู่ระบบ